Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Archiwum dla niemiecki

niemiecki

języki

Języki obce: A Polacy jak gęsi: (głównie) swój język znają…

Polska w Unii Europejskiej

1 maja 2004 Polska przystąpiła do Unii Europejskiej a wraz z nim nastąpiło otwarcie unijnych rynków pracy dla Polaków. Wzrosło jednocześnie zapotrzebowanie na naukę języków obcych takich jak język angielski, język niemiecki czy język francuski, które są wiodącymi w Unii Europejskiej. Warto przyjrzeć się liczbom dotyczącym języków i ich znajomości w państwach członkowskich. Czytaj więcej »Języki obce: A Polacy jak gęsi: (głównie) swój język znają…