Nie trzymaj języka za zębami, są też inne głoski....

Języki obce: A Polacy jak gęsi: (głównie) swój język znają…

Polska w Unii Europejskiej 1 maja 2004 Polska przystąpiła do Unii Europejskiej a wraz z nim nastąpiło otwarcie unijnych rynków pracy dla Polaków. Wzrosło jednocześnie zapotrzebowanie na naukę języków obcych takich jak język angielski, język niemiecki czy język francuski, które są wiodącymi w Unii Europejskiej. Warto przyjrzeć się liczbom dotyczącym języków i ich znajomości w

Czytaj dalej

ENG: knock FR: frapper

pukać/stukać ENG: knock (v) Listen carefully, is anyone knocking on/at the door? FR: frapper Ecoute bien! Quelqu’un frappe à la porte? * Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.  

Top