Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Językiem kultury frankofońskiej » Język francuski vs język angielski, czyli pojedynek mistrzów.

Język francuski vs język angielski, czyli pojedynek mistrzów.

język angielski vs. język francuski flagi

Język francuskipedant i konserwatysta, język angielski- przebojowy liberał. Czy można tak określić zachowanie tych języków na arenie międzynarodowej? Zobaczmy!

Język angielski jest dzisiaj źródłem zapożyczeń a to dzięki swojej ekspansji na wszystkie kontynenty. Pisałyśmy już o tym wcześniej w naszym artykule „Nauka angielskiego: historia kołem się toczy” . W niektórych krajach zapożyczenia z języka angielskiego przyjęły się i funkcjonują dobrze. Niemniej jednak we Francji, Akademia Francuska bacznie obserwuje język francuski, czuwa nad jego czystością i z niechęcią podchodzi do zapożyczeń. Zadaniem tej instytucji, utworzonej w 1635 roku, jest między innymi określanie rejestru języka (staranny, potoczny, wulgarny, slang), wskazywanie nieodpowiednich użyć i błędnych konstrukcji językowych. Zgodnie z ustawą Toubon (loi Toubon), określającą jak stosować język francuski, Akademia Francuska również dba o jasność języka i zrozumiałość przekazu językowego, monitoruje i ogranicza napływ słów obcych, zwłaszcza anglosaskich, w takich dziedzinach jak na przykład nauka i technika. Innymi słowy, rzecz w tym, by słowom angielskim z obszaru ekonomii, nauki, techniki, sportu czy prawa znaleźć nowe odpowiedniki w języku francuskim.

język angielski vs. francuski- bulldog

Język francuski vs język angielski – słowo za słowo

W efekcie działań Akademii Francuskiej powstało wiele francuskich odpowiedników słów angielskich. Niejednokrotnie francuskie neologizmy mogą powodować większy lub mniejszy uśmiech na twarzy, czasem też „face palm” albo zdziwienie. W efekcie działalności Akademii możecie zapomnieć, że komputer po francusku to będzie „le computer” – nic z tych rzeczy. Podobnie rzecz się ma z innymi słowami, które zastąpiły terminologię angielską. Poniżej możecie rzucić okiem jak język francuski radzi sobie z zapożyczeniami z angielskiego i jakie anglicyzmy są na czarnej liście języka francuskiego. To oczywiście tylko niewielki wycinek franglais.

 

 

Anglicisme Equivalent français Ne pas dire
updater mettre à jour (v) Updater un fichier.
en replay en rediffusion (n) Regarder en replay
computer Un ordinateur
un e-mail un courriel / un mèl (eventuellement) Ecrire un e-mail.
vintage d’époque Une voiture vintage.
asap dès que possible Répondez asap.
digital numérique En version digitale.
outdoor /indoor en plain air/ en salle Un rdv outdoor/indoor
business une affaire/d’affaire/de développement Faire un business plan
friendly ouvert, respectueux, amical Éco-friendly
challenge un défi Relever un challenge
booké occupé Être booké
la check-list une liste des vérifications à effectuer Contrôler la check-list
hashtag un mot-dièse
file un fichier
customiser personnaliser Customiser son véhicule
la deadline le dernier délai C’est vendredi la deadline
être scotché rester immobile / êtrecollé Il est scotché à sa femme
open data données ouvertes  
biopharming moléculture  
supporter soutenir/appuyer Supporter une équipe
briefer informer Briefer ses collaborateurs

 

Język francuski vs język angielski – gagnant – gagnant / win- win.

W tym pojedynku każdy wygrywa. Język francuski wzbogaca się, język angielski jest ciągle w polu zainteresowania. Akademia Francuska uważa, że jeśli jedne zapożyczenia przyczyniają się do rozwoju języka, to inne z kolei są dla niego szkodliwe lub do uniknięcia. Niemniej jednak język często rządzi się swoimi regułami i regułami własnych użytkowników. Dlatego też mimo wszystko spotkać można wiele anglicyzmów w języku francuskim. Anglicyzmy te najczęściej wchodzą do języka francuskiego wskutek błędu w tłumaczeniu, nawet jeśli jego odpowiednik już istnieje lub wskutek tzw. tłumaczenia słowo w słowo, kalki językowej. W skali frankofonii postrzeganie anglicyzmów przez różne instytucje nie jest jednolite. Tak na przykład słowo „spam’, wg Office québécois de la langue française, powinno się tłumaczyć jako „ pourriel”, ale ten neologizm został odrzucony przez Akademię Francuską. Jeśli komuś się zatem wydaje, że nauka języka to jak nauka matematyki to się grubo myli. Tutaj nie zawsze 2+2 wynosi 4. Wydaje mi się, że jedyną ich częścią wspólną jest ten symbol ∞ nieskończoności kombinacji i możliwości językowych 🙂

Z wykorzystaniem wikipedia.org i akademie-francaise.fr

 

Dodaj komentarz