Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: promise FR: promettre (v) qqch à qq’un

ENG: promise FR: promettre (v) qqch à qq’un

słowo dnia

obiecać

ENG: promise (v)

Don’t promise anything to me ever again!

FR: promettre (v) qqch à qq’un

Ne me promet jamais rien.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz