Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: pursue FR: poursiuvre qq’un

ENG: pursue FR: poursiuvre qq’un

słowo dnia

gonić/ścigać

ENG: pursue (v)

Don’t worry, the police are already pursuing the thief.

FR: poursiuvre qq’un

Ne vous inquiétez pas La police poursuit déjà ce voleur.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz