Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: fall over FR: tomber

ENG: fall over FR: tomber

słowo dnia

przewrócić się

ENG: fall over (v)

Monika has fallen over and broken her arm.

FR: tomber (v)

Monique est tombée et elle s`est cassé le bras.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz