Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: think (about) FR: penser à

ENG: think (about) FR: penser à

słowo dnia

myśleć (o)

ENG: think (about) (v)

Tom, what are you thinking about?

FR: penser  à (v)

Pierre! A quoi penses-tu?

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz