Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: fizzy FR: gazeux

ENG: fizzy FR: gazeux

słowo dnia

gazowany

ENG: fizzy (adj).

Lots of fizzy drinks contain sugar.

FR: gazeux(euse) (adj)

Beaucoup de boissons gazeuses contiennent du sucre.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz