Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: bigmouth FR: bavard

ENG: bigmouth FR: bavard

słowo dnia

papla, gaduła

ENG: bigmouth  (n)

Don’t tell him any secrets. He’s a bigmouth!

FR: bavard(e) (adj)

Ne lui confie aucun secret. Il est trop bavard!

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz