Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: terrific FR: hyper bien

ENG: terrific FR: hyper bien

słowo dnia

ENG: terrific (adj) infml

I just feel terrific, thanks.

FR: hyper bien (adv) infml

Je me sens hyper bien, merci.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz