Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: nick FR: chiper

ENG: nick FR: chiper

słowo dnia

buchnąć, zwędzić

ENG: nick (v) infml

I someone must have nicked my mobile when I went to the toilet.

FR: chiper qqch à qq’un (v)

Quelqu’un devait me chiper mon portable quand j’ étais allé aux toilettes.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz