Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Słowo dnia » ENG: mucky FR: emboué

ENG: mucky FR: emboué

słowo dnia

upaprany, ubłocony

ENG: mucky (adj) infml

You can’t go to work in those mucky shoes!

FR: emboué(e) (adj)

Je ne peux pas aller au travail avec ces chaussures embouées.

* Przed użyciem słówka skonsultuj się z NAMI lub zapoznaj się z alfabetem fonetycznym, gdyż każde słówko nieprawidłowo wymówione naraża Cię na śmieszność bądź na niezrozumienie.

Dodaj komentarz