Surfujesz po: Commyounique-home » Filo(b)logia » Językiem kultury anglosaskiej » Nauka angielskiego: historia kołem się toczy

Nauka angielskiego: historia kołem się toczy

Nauka angielskiego to nie jedynie gramatyka, słownictwo czy fonetyka. Równie ważnymi co ciekawymi zagadnieniami są kultura, cywilizacja krajów anglosaskich czy historia powstania języka angielskiego. W tym artykule dowiesz się, dlaczego nauka angielskiego jest ważna, ciekawa i może być pasjonująca.

Angielski- pożyczany i pożyczający

Dzieje powstawania języków są długie kręte, ale i ciekawe. Sam język angielski według klasyfikacji genetycznej pochodzi od języków indoeuropejskich, z których wyodrębnił się język germański, potem kolejno języki zachodniogermańskie , języki anglo-fryzyjskie, języki angielskie, język staroangielski i w końcu język angielski. Ekspansja języków indoeuropejskich ma swój początek kilka tysięcy lat przed naszą erą. Na przestrzeni wieków język staroangielski zmieniał się a największy wpływ na obecny kształt języka angielskiego miały dwa wydarzenia historyczne: inwazja Wikingów, którzy podbili i skolonizowali część Brytanii w VIII i IX w. (wpływ języków skandynawskich) oraz druga inwazja to najazd Normanów w XI w. (wpływ języka starofrancuskiego). Język angielski przeszedł wiele zmian i transformacji, naznaczony jest wieloma wpływami, posiada wiele zapożyczeń, ale…. historia kołem się toczy … Obecnie to język angielski jest źródłem wielu zapożyczeń dla innych języków a stało się tak dzięki jego ekspansji na wszystkie kontynenty począwszy od XVII w.

nauka angielskiego

Nauka angielskiego –  liczby powalają

Dzisiaj język angielski jest podstawowym językiem międzynarodowym i posiada największą liczbę użytkowników w skali świata. Dla około 335 milionów mieszkańców naszej planety jest to język ojczysty a używa go jako języka obcego około 1,2-1,6 miliarda ludzi. Czasami  język angielski nazywany jest pierwszym uniwersalnym językiem ludzkości.  To robi wrażenie 🙂 Co ciekawe, ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone ani Australia nie mają ustanowionego oficjalnie języka urzędowego. De facto jednak,  językiem urzędowym stał się język angielski. Czy wobec tych powalających na kolana danych nauka angielskiego w dzisiejszych czasach może być ignorowana? Z pewnością nie. Język angielski należy do oficjalnych języków ONZ a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Nauka angielskiego to jednak nie wszystko. Chodzi bowiem o to, by nauczyć się go dobrze, nie tylko pod względem gramatyki, leksyki ale również fonetyki, która często traktowana jest niestety po macoszemu. „Dzięki” temu usłyszeć można różne dziwne anglopodobne twory i konstrukcje, niezrozumiałe bądź zabawne a nawet czasem groźne lub obraźliwe. Beware of the consequences!

Nauka angielskiego – podświadome lekcje

Obecnie niemożliwe jest uniknięcie kontaktu z językiem angielskim. W dobie rozwoju mass-mediów, zanikania granic, otwartości na kontakty międzynarodowe, międzynarodowe znajomości coraz częściej sięgamy po język angielski, który ułatwia komunikacje i pozwala na rozmowę z ludźmi z różnych krajów. Nauka angielskiego odbywa się też często poza naszą świadomością: piosenki, reklamy, slogany, zapożyczenia. Sporo zapożyczonych słów angielskich dotyczy branży naukowo- technicznej : komputer, telewizja, radio, laser, kultury masowej : football, jazz, … .Często używamy angielskich zwrotów „ok.” „sorry” „wow” „oops”. Ekspansja i różnorodność użytkowników języka angielskiego niesie ze sobą pewne zagrożenia. Jakość używanego języka jest odwrotnie proporcjonalna do ilości użytkowników. Zatem usystematyzowana, porządna nauka angielskiego staje się dzisiaj wręcz obowiązkowa.

Zapraszamy!

CommYOUnique

Dodaj komentarz